دسته: اخبار روزانه

یک هفته بعد از مرگ مشکوک

یک هفته بعد از مرگ مشکوک‏بصیر ابراهیم پور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با عنوان ایست قلبی،حال دانشجویی دیگر بنام یوسف سویزی، در خوابگاه شیخ الاسلامی دچار است قلبی شده که…