دسته: اخبار روزانه

آرشام_رضایی زندانی سیاسی

توسط دادگاه تجدیدنظر به یازده سال و چهار ماه و پانزده روز حبس تعزیری، پرداخت سیزده میلیون و صد و بیست‌وپنج هزار تومان جزای نقدی درحق صندوق دولت‌مردان و پرداخت…