ماه: آگوست 2022

اختلاس خودی ها

نيره انصاري، حقوق دان، متخصص حقوق بين الملل و كوشنده حقوق بشر به موجب ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامي(٩٢) اخلال در نظام اقتصادي كشور در سطح كلان را افساد في…