ماه: اکتبر 2021

وکیل بدون حق

به قلم دکتر نیره انصاری «ژانویه سال 1977، در حمله مسلحانه نئوفاشیست‌های اسپانیا به یک دفتر وکالت، چهار وکیل اسپانیایی به قتل رسیده و هشت نفر دیگر به شدت زخمی…