ماه: ژوئن 2022

یادروز جهانی پناهندگان

(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویانبه موجب تعریف سازمان جهانی مهاجرت (IOM)، مهاجر به کسی اطلاق می‌گردد که محل زندگی خود را به هر دلیلی، خواسته یا ناخواسته…