دوشنبه شب دوم مردادماە ۱۴۰۲ دەها نفر از نیروی انتظامی و شهرداری شهر ایلام، برای تخریب خانە سە خانوادە ایلامی واقع در “کمربندی شمالی، انتهای خیابان هفت تیر” با خودروهای نظامی و ماشین‌های راەسازی بە محل گسیل شدەاند.
ماموران علی‌رغم حضور زن‌ها و بچەها در درون خانەها، درصدد تخریب منازل با استفادە از لودر می‌باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *