با درود به ملت شریف و آزادیخواه ایران و جان باختگان و آزادیخواهانی که جان خود را برای آزادی ایران و براندازی رژیم فاسد و ضد ایرانی جمهوری اسلامی دادند تا شعله جنبش و انقلاب ایرانی ملت ایران را شعله ورتر کرده و آن را زنده نگه دارند.

سرانجام پس از اعتراضات گسترده ایرانیان در درون و بیرون کشور عزیزمان ایران چند تن از رهبران مخالف جمهوری اسلامی از رده ها و اقشار مختلف اجتماع و با تفکرات متفاوت سیاسی کنار یکدیگر قرار گرفتند و با رایزنی با مبارزان در داخل و خارج مرز پرگهر ایران منشور «مهسا» را تدوین و منتشر نمودند.

با استناد به متن منشور منتشر شده، متوجه میشویم که تهیه کنندگان این منشور با ذکر گذر از جمهوری اسلامی بر براندازی رژیم فاسد جمهوری اسلامی به عنوان یکی از  اهداف اصلی آن اشاره می‌کنند که این مورد در بندهای یک تا پنج منشور مورد تاکید و راهکارهایی در جهت رسیدن به این مهم مورد اشاره واقع گردیده است.

در بحث مربوط به استقلال و حفظ تمامیت سرزمینی ایران بر این مهم در بند دوم و در زیر مجموعه «حکمرانی دموکراتیک» به روشنی تاکید شده است که به خوبی نگرانی آنانی که منتقد منشور در خصوص تجزیه کشور هستند را برطرف می‌سازد. بسیار روشن است در یک مجموعه که از طیف های مختلف فکری تشکیل می‌شود باید بر روی مشترکات به توافق رسید تا موجبات تفرقه و خوشحالی دشمن اصلی که رژیم فاسد جمهوری است را فراهم نماید. 

بدیهی است میتوان این منشور را با جزئیات دقیق تر و بیشتر به نگارش درآورد اما هر چقدر در وضعیت فعلی ایران بیشتر در آن مباحث ورود کنیم بیشتر به تفرقه دامن زده می‌شود و ما را از هدف اصلی که براندازی است دور مینماید‌ ضمن آنکه یکی از تهیه کنندگان این منشور شخص شاهزاده رضا پهلوی می‌باشند که در حال حاضر از قابل اعتماد ترین مخالفان جمهوری اسلامی است و در مورد باور ایشان به حفظ تمامیت سرزمینی و استقلال ایران تردیدی نیست. 

از آنجایی که تهیه کنندگان این منشور ضرورتاً رهبران و اداره کنندگان آینده ایران نخواهند بود و با توجه به تاکید شاهزاده رضا پهلوی و برخی دیگر از تهیه کنندگان منشور که هرگز خواهان نقش سیاسی در آینده ایران نیستند و‌ در موقعیت های مختلف روی این موضوع به روشنی تاکید کرده اند، لذا نباید از آنان انتظار داشت که تعیین کننده نظام و خط فکری سیاسی خاصی برای آینده ایران باشند. این منشور تنها در راستای هدف براندازی با مشارکت تمام گروهها و اقشار جامعه ایران تهیه شده و تصمیم گیری در مورد نوع نظام سیاسی آینده ایران را به روشنی در بندهای ۴ و ۵ منشور در زیر مجموعه «حکمرانی دموکراتیک» منوط به برگزاری انتخابات دموکراتیک برای تشکیل مجلس موسسان کرده اند. بنابراین انتظار برخی برای ذکر نوع نظام سیاسی آینده ایران بی اساس است. 

نکته دیگری که برخی منتقدین با آن اشاره می‌کنند عدم اشاره به پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان در منشور است که این مورد ضرورتا به مفهوم نفی آن نیست بلکه تاکید بر روی موضوعی که پذیرفته شده از سوی اکثریت ملت ایران در اعتراضات خیابانی هم ‌درداخل و خارج ایران می‌باشد و هم آنکه امضا کنندگان این منشور در همه نشست ها از این پرچم به عنوان نماد رسمی ایران بهره گرفته اند اتفاقا می‌تواند بیشتر در این زمینه موجب تردید گردد و به نظر می‌رسد امضا کنندگان با تیزهوشی و نکته سنجی خاصی این اصل را به عنوان یک اصل کاملا پذیرفته شده میدانند و ضرورتی برای تاکید مجدد بر آن ندیده اند ضمن آنکه پس از براندازی و تشکیل مجلس موسسان ملت ایران در این مورد نیز می‌توانند تصمیم گیرنده باشند.

گفته می‌شود که در منشور به جای واژه ملت از مردم استفاده شده است که گر چه در مفهوم فرهنگی و سیاسی این دو واژه متفاوت هستند و انتقاد به جایی است اما مردم مفهوم عام داشته که می‌تواند به جای ملت ایران گاهی مورد استفاده قرار گیرد به عنوان مثال نمونه های «حکومت مردم بر مردم» و یا «حکومتی برآمده از رای مردم» و‌ مثال های گوناگونی دیگر …در راستای تایید این مطلب است. نکته جالب آنکه رسانه های حکومتی رژیم فاسد هم چون مخالفان رژیم بر روی این موضوع برای تخریب مخالفان در روزنامه شرق مورخ ۲۱اسفند ۱۴۰۱ تاکید کرده و از آن به عنوان ابزار تبلیغاتی بهره گیری کرده اند!

در روزهای گذشته انتقاداتی به منشور از سوی ایرانیان وارد آمده است که برخی از جنبه صداقت و دلسوزی و برخی هم تنها با هدف تخریب بیان شده است که گروه نخست قطعا آگاهی دارند که هر منشور دیگری هم توسط هر گروه و یا سازمان و یا اشخاص دیگری تهیه شود بدون تردید انتقاداتی به آن هم وارد خواهد شد و نمی توان پیش بینی کرد که مورد اقبال مردم ایران در داخل واقع گردد، در حالی که به نظر می‌رسد منشور فعلی دست کم از سوی ایرانیان داخل ایران با استقبال مواجه شده است. 

ذکر این مورد نیز ضروری است تا زمانیکه حرکتی انجام نشود نقاط قدرت و ضعف آن را نخواهیم دید و لذا بهتر است به جای انتقادهای گلها تند و گاهی به شکل تخریب اجازه دهیم تا این حرکت مهم که اینک پس از ۴۴ سال با تلاش بسیاری انجام شده آغاز شود تا بتوانیم قضاوت بهتر و روشن تری هم داشته باشیم و به رفع نقایص آن کمک کنیم. تا زمانی که حرکتی انجام نگیرد نمی توان به رفع مشکلات اقدام کرد.

در شرایط فعلی که ایران عزیز دستخوش مشکلات بسیاری است مهم‌ترین و اولویت اول همبستگی ملی برای نجات ایران و براندازی حکومت فاسد و ضد ایرانی جمهوری اسلامی است و وارد شدن به موضوعاتی که می‌توانند سبب اختلاف و اتلاف زمان و ناامیدی گردد کمکی به هیچک از عاشقان ایران که دغدغه اصلی آنان سرنگونی جمهوری اسلامی است نمیکند. اتهام زنی به برخی از تهیه کنندگان منشور و وابستگی آنان به حکومت فاسد بدون ارائه مستندات قوی نه تنها پذیرفتنی نیست بلکه تنها کمک به رژیم تبهکار جمهوری اسلامی است و عجیب تر آنکه اینگونه اتهامات پس از انتشار منشور توسط اتهام زنندگان مطرح می‌شود!

طرح انتقاد و دادن پیشنهاد برای اصلاح و برطرف کردن اشکالاتی که احتمالا در منشور وجود دارد هیچ ایرادی ندارد اما بیان مشکلات به شکل تخریب حرکتی که با مشورت با مبارزان داخل ایران انجام شده خواسته یا ناخواسته به دشمن اصلی ایران یعنی رژیم و حاکمان فاسد اسلامی کمک می‌کند.

همان گونه که ملت شریف ایران آگاهی دارند در طی بیش از ۴ دهه گذشته حرکت های گوناگونی صورت گرفته تا بتوانند به اتحاد و همبستگی ملت ایران از تمامی اقشار در راستای براندازی رژیم تبهکار جمهوری اسلامی فعالیت نمایند که شوربختانه با دسیسه ها یدشمنان ایران با تفرقه افکنی و نفاق، تلاش‌های بسیاری از عاشقان ایران به بیراهه رفته است.

اینک منشوری که بدون تردید یکی از انگیزه های اصلی تهیه کنندگان ان پاسداری از آرمان‌های جان باختگانی است که بویژه در ماههای گذشته و در طی روند انقلاب ایرانی زن، زندگی، آزادی جان خود را فدای ایران کردند، نیاز به حمایت همه عاشقان ایران دارد که نگرانی شان تنها ایران، استقلال سرزمینی ایران و مردم ایران است و نباید اجازه دهیم تا یکبار دیگر منیت خواهی  و تمایلات حزبی،گروهی، قومی و جنبشی مانع از این اتحاد و همبستگی شده و تلاش تعدادی ایراندوست را که با هدف نجات ایران پا به میدان گذاشتهاند را به هدر دهد. باید آگاه باشیم هر گونه تحرک و یا انتشار مطالبی که سبب تزریق روحیه ناامیدی و یأس در مبارزان کف خیابان‌هاشود در راستای کمک به ماندگاری رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی است ‌و باید همگی در آنچه در شبکه های اجتماعی به اشکال دیداری، شنیداری و نوشتاری منتشر می‌کنیم بسیار هوشیار بوده و به اصطلاح از ریختن آب به آسیاب دشمن اکیدا پرهیز نماییم. 

بر اساس شواهدی که از داخل ایران به بیرون نشر می‌کند و بر طبق ارتباط یاران و عاشقان ایران در داخل مرز پرگهر با تشکل به ایران بیندیشیم همگی از انتشار منشور بسیار خوشحال، امیدوار و با انگیزه شده اند و آنچه اهمیت دارد خواسته مبارزان در داخل ایران است که همچنان مشغول مبارزه و پرداخت هزینه برای آزاد سازی ایران می‌باشد.

تشکل «به ایران بیندیشیم» به عنوان تشکلی که به هیچ حزب و گروه سیاسی وابستگی ندارد و تنها به ایران، استقلال، تمامیت سرزمینی ایران، پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان و جدایی دین و مذهب از حکومت و دولت باور دارد از منشور «مهسا» با هدف براندازی رژیم فاسد جمهوری اسلامی حمایت می‌کند و انتقادات سازنده را برای بهبود در متن منشور نیز تایید می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *