برچسب: ایران

کودکان سرباز

گفته مي شود كه حكومت اسلامي اين روزها براي سركوب و مقابله بيشتر با معترضين از كودكانِ سرباز استفاده مي كند. البته کودکان در ایران سال‌هاست که در معرض آسیب‌های روانی…