برچسب: فیسبوک

لیست سیاه فیسبوک

در پی اخطار دو روز پیش فیس بوک به دکتر رضا هازلی مبنی بر تصمیم به بسته شدن حساب کاربری ایشان , فیسبوک از باز کردن یک حساب کاربری جدید…

پیام دکتر رضا هازلی

دوستان لینک زیر صفحه جدید فیس بوک من است. لطفا در این صفحه سابسکرایب کنید، صفحه کنونی من را بزودی غاصبان و #سانسور گران ابراهیمی خواهند بست. https://www.facebook.com/profile.php?id=100080445491406