برچسب: زن ستیز

قوانین زن ستیزانه

دکتر اردشیر بابکان پیامهای شما: دقیقا جناب دکتر بابکان فرهنگ برابری زن و مرد, یکسان بودن زوجین به خوشبختی رسیدن همبستگی هم دارد !و همچنان برای آزادی ایران باید زن…