برچسب: دکتر انصاری

تفسیری از صلح امنیت بین المللی

International Magazine مجله بین الملل in آرشیو “حقوق بشر” مجله بین الملل ✍️نیره انصاریحقوق دان، متخصص حقوق بين الملل، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر تفسیری از صلح و امنیت بین المللیبرقراری…

اختلاس خودی ها

نيره انصاري، حقوق دان، متخصص حقوق بين الملل و كوشنده حقوق بشر به موجب ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامي(٩٢) اخلال در نظام اقتصادي كشور در سطح كلان را افساد في…

تروریست دینی

نيره انصاري، حقوق دان، متخصص حقوق بين الملل و كوشنده حقوق بشر کشوری که نامش جمهوری اسلامی است و رسما ذات آن نقض حقوق بشر به حیث فلسفی فقهی است،…