برچسب: اول می

بیانیه به مناسبت روز کارگر

بیانیه تشکل«به ایران بیندیشیم»به مناسبت روز کارگر اول ماه می اول ماه می برابر با یازدهم اردیبهشت ماه سال ایرانی روز جهانی کارگر است در این روز کارگران در کشورهای…