دسته: حقوق و گستره آن

کودکان سرباز

گفته مي شود كه حكومت اسلامي اين روزها براي سركوب و مقابله بيشتر با معترضين از كودكانِ سرباز استفاده مي كند. البته کودکان در ایران سال‌هاست که در معرض آسیب‌های روانی…

جلاد/قاتل کیست

كانال حقوقي قلم جلاد/قاتل كيست؟كيست اين موجود ناشناخته اي كه از ميان تمام شغل ها و حرفه هاي مقبول، پر درآمد، آبرومند و حتا پر افتخاري كه رسيدن به آن…

تفسیری از صلح امنیت بین المللی

International Magazine مجله بین الملل in آرشیو “حقوق بشر” مجله بین الملل ✍️نیره انصاریحقوق دان، متخصص حقوق بين الملل، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر تفسیری از صلح و امنیت بین المللیبرقراری…

اختلاس خودی ها

نيره انصاري، حقوق دان، متخصص حقوق بين الملل و كوشنده حقوق بشر به موجب ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامي(٩٢) اخلال در نظام اقتصادي كشور در سطح كلان را افساد في…