دسته: بشنوید

حاوی تصاویر دلخراش

فیلم منتسب، قرائت حکم  سلیمان سلامت، با نام مستعار «امیر مهدی» که پیش‌تر به اتهام «فساد فی الارض از طریق اشاعه گسترده فساد و فحشا» به اعدام محکوم شده بود…