دسته: اخبار روزانه

مدرک تحصیلی اعضای کمیسیونی که برای بودجه و زندگی مردم تصمیم می گیرند؛ از الهیات تا میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی گیاهیوضعیت تحصیلی ۴۵ نفر از اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که حدود ۹۷ درصد آن‌ها اقتصاد نخوانده اند! وضعیت تحصیلی ۴۵ نفر از اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی را ببینید.این تصویر نشان می‌دهد که ۹۷ درصد آن ها اقتصاد نخوانده اند.✍🏽همین مدارکی هم که دارند قلابی و با رانت و رابطه دارند هیچ کدام از اینها با تحصیلات آکادمیک آشنایی ندارند همشون مشتی شیاد و شارلاتان هستند