پاسخ به وارونه گویی و ادعاهای کاظم غریب آبادی

بانو دکتر نیره انصاری

https://degarbavaran.blogspot.com/2022/03/blog-post_75.html?m=1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.