One thought on “حق مرخصی در زندانهای ایران”
  1. اول باید دید ایا این رژیم اسلامی حق زندانی کردن مردم ایران را دارد ؟
    آیا می‌توانند حق داشتن کرامت انسانی را از ایرانیان صلب کنند ؟
    و هزاران حق دیگر که از ما گرفته شده .
    حق داشتن مرخصی برای زندانیان نیز یکی از همان هزاران حق هاست که نادیده گرفته میشود
    ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.