[11:09, 2021-10-12] dr.babakan: ای وطن، نامت شکوه آمیز و والا و سترگ
جنگ جویانت ،شهنشاهان و مردان بزرگ
کورشت ،بر قلب ها همواره رهبر بوده است
حضرت کورش، به زعم ما پیمبر بوده است
اولین منشور مکتوب بشر فرمان او
ایزدان ،امشاسپندان جمله پشتیبان او
آرشت، از ده هزار آشیل بس طوفنده تر
داریوشت، از سکندر صد هزاران بار سر
رخش و شبدیزت ، بلرزانند پشت عالمی
کاوه و گیو و فریدون ،هر یکی خود رستمی
باد تا همواره دنیا مهد شیران ، خواندت
خانه اش ویران ، هرآنکس خانه ویران، خواهدت
دست اهریمن ز دریا و خلیجت دور باد
چشم نا محرم به سر تا پای خاکت کور باد

ایران ای زیباترین هنر آفرینش در این کره خاکی، ای روح و روان زمین، ای جایگاه قهرمانان بزرگ تاریخ، ای زیباترین و بهترین نقشه بر روی کره زمین که چون نگینی درخشان حتی در میان تمامی ‌کرات آسمانی میدرخشی و موجب شگفتی هر چه بیشتر جهان آفرینش هستی.
ایران من، از دریای مازندران تا خلیج همیشگی پارس و از شرق تا به غربت همه و همه مثال زدنی و بی نظیرند. ایران والا، همتباران آریایی ات از ترک، فارس، لر، خوزی، عرب، مازنی، کرد، بلوچ، تالشی، گیلک، ترکمن، آذری، خراسانی، تاجیک، و هرمزی و هزاره همه و همه تنها و تنها در دل صدفی گرانبها چون تو جای دارند، تا با تو و در دل تو هستند و دل در گرو تو دارند، هیچ قدرتی را تاب رویارویی با تو نخواهد بود.

ایران ای تابان ترین خورشید، ای زلال ترین رود، ای سربفلک کشیده ترین کوهها، ای نایاب ترین و گوهربارترین خاک؛ ای سرسبز ترین دشت، ای که رویش هر لاله ای در تو جایگاه قهرمانیست که در طول دهها قرن در دلت آرام یافته اند به گونه ای که شاعر میگوید: دشت ما غمزده خون سیاووشان است
شاهدش لاله صحراست اگر دریابند

ایران، ای خوش و نوشین ترین باد و باران، ای زادگاه آتش مهر و دوستی، ای زادگاه عشق غیرت و شهامت، ای زادگاه ایمان و انسانیت، ای نازنین، ای خوبترین، ای بهترین، چگونه توانم تو را توصیف کنم که مثنوی هزارمن کاغذ خواهد شد این را تنها من نمی‌گویم که با افتخار زاده در خاک پاکت میباشم حتی مورد تحسین بسیارانی هستی که از دید ما خارجی یا بیگانه بوده اند، اما وقتی تاریخ باشکوهت را دریافته اند بخواست خودشان در دل تو بخاک سپرده شده اند.
میخواهم همواره از زیبایی هایت بگویم اما بیش از ۴۳ سال است که درد میکشی رنج میبینی و گریانی و از خنیاگرانت هیچ آوازِ شادی به گوش نمیرسد و آزادی را در میادین شهرها و روستاهایت بدار آویخته اند. آری همواره دشمنان این آب و خاک خواسته اند تا تو را از پای درآورند چرا که تو همانگونه که در آفرینش بهترینی و هنرِ شهر نشینی، نحوه حکومت و پادشاهی، قانون، طب و هنر را بمردم جهان آموختی در تمامی علوم سرآمدی و نعمتهای خدا دادیت دیر زمانیست که دشمنان فراوانی را به این آب و خاک کشانده تا تو را همانند امروز زردگونه و خشک ببینیم و نتوانیم از بودنت احساس غرور و افتخار کنیم ولی فره یزدان همواره سایه خود را بر سر تو گسترانیده و ایمان دارم که روزی که دیر نیست ققنوس وار از خاکستر خود برخواهی خواست و مجددا به آزادی شکوه عزت سربلندی رفاه شادی و آبادی خواهیم رسید.

ایران عزیز ما همانگونه که در مبحث قبل گفته شد شوربختانه در جنگ جهانی اول با اینکه اعلام بیطرفی کرده بود ولی علاوه بر قوای عثمانی و روس از شمال کشور قوای متخاصم بریتانیا یا همین انگلستان در جنوب قرار گرفت این واقعه شوم تاریخی در آن برهه از زمان سبب شد تا بیش از نیمی از مردم دردمند و مظلوم ایران در اثر قحطی عمدی که بخصوص توسط انگلستان صورت گرفت یعنی بیش از ده میلیون انسان بیگناه کشته شده و از بین بروند بطوریکه چهل سال! طول می‌کشید تا ایران این نسل کشی را با ایجاد نسلها جبران کند.

خیانت دولتهای روس و انگلیس بر کسی پوشیده نیست که بارها خواسته اند ایران را بین خود تقسیم کنند و در رابطه با این جنایت بزرگ هنوز هم بعد از گذشت صد سال اطلاعات زیادی در دست نیست اما انگلستان با ورود چهارصد هزار قوای نظامی و به بهانه تامین آذوقه آنان، تمامی مایحتاج روزمره ایران را بهمراه نوکرانشان در دربار احمدسلطان قجر و همین آخوندها خریداری و اگر گندم یا جویی نیز اضافه می‌آمد به مردم ایران نمیداد و به بهانه نیافتادن اینگونه مایحتاج بدست ‌کشورهایی که با آنان در مبارزه بودند جملگی را آتش زده و از بین برد. جالبتر اینکه در همان موقع هم همین آخوندان شکم پرست فاسد بلوا کردند که دیدید اینقدر نماز نخواندید و روسری سر نکردید و کفر گفتید تا خدا شما را تنبیه کرده و بیایید دعا بخوانید و زکات بدهید !!
[11:09, 2021-10-12] dr.babakan: کشتار بدتری بهمین طریق باز هم در جنگ جهانی دوم یعنی شهریورماه ۱۳۲۰ در راه بود در طی این سالها ایرانمان با درایت، سختکوشی و جانفشانی رضاشاه بزرگ کمکم مراحل امنیت قانون توسعه و ترقی را در پیش گرفته بود و دست بیگانگان در حد زیادی از امورات مملکتی و منابع ملی توسط شاهنشاه ایران رضاشاه بزرگ بریده شده بود و در چنین شرایطی بود که یکبار دیگر همین دو کشور روس از شمال و انگلیس از جنوب به بهانه های واهی وارد ایرانمان شدند در حالیکه ایران همانند جنگ جهانی اول اعلام بیطرفی کرده بود. اما این دو کشور همواره دشمن، علاوه بر جنگ افروزی هوایی، دریایی و سپس زمینی از فرصت استفاده کردند تا ضربه نهایی را نه تنها به رضاشاه بزرگ بلکه به ایران وارد کنند. جرم‌ها و جنایاتی که قوای نظامی این دو کشور در آن زمان انجام دادند آنقدر ضد انسانی و توام با نسل کشی است که بازگو کردن آن دل هر انسان آزاده ای را بدرد می‌آورد اما این کشورهای همواره دشمن ایران و ایرانی، در آن هرج و مرج و رعب و وحشت علاوه بر اینکه میخواستند رضاشاه بزرگ کشور را ترک کنند در فکر تقسیم ایران و کشتار مردم ایران نیز بودند علاوه بر تجاوز و کشتاربیشتر ایرانیان مجددا در اثر ورود این اجنبیان به کشورمان حدفاصل سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۳ در اثر قحطی و بیماری آنهم درست همانند جنگ جهانی اول یعنی خریداری اندک مایحتاج مردم و گندم و جو به بهانه آذوقه برای سربازان انگلیسی و دزدان روسی و نظر باینکه مقدار کشت گندم جو و حبوبات و غیره تنها باندازه نیاز کشور در آن زمان بود و کشور هم در هرج و مرج بسر میبرد در این بین چهارمیلیون نفر انسان بیگناه ایرانی در اثر ورود این قوا و ایجاد قحطی عمدی و بیماری جان سپردند، که اگر درایت شاهنشاه جوان ایران نبود محال ممکن بود انگلیسها و سپس روسها که بهیچ عنوان حتی بعد از تنظیم معاهده صلح نمیخواستند ایرانمان را ترک کنند و شوربختانه رضاشاه بزرگ هم دور از میهنی که چون جان دوست می‌داشت در غربت بطرز مشکوکی جانباختند.

با نگاهی اجمالی به جنگ جهانی اول و دوم و همچنین قرارداد سال ۱۹۱۹ که همواره در طی این دوران ایرانمان علنا توسط دولتهای انگلیس و روس به دو نیم تقسیم گردید گرچه موفق بانجام آن نشدند اما ضربه بسیار مهلکی به جمعیت ایران از نظر رشد سنی و تعداد زدند که هنوز هم این ناهماهنگی رشد جمعیت توسط اشغالگران نوکر روس و انگلیس یعنی آخوندها دنبال میگردد و عجیبتر اینکه هیچکدام از کشورهای درگیر در جنگ اول و دوم جهانی همانند ایرانمان خسارت جانی و مالی ندیده اند و به گزارش کارشناسان این رشته ایران ظرف حداکثر سه دهه پیرترین کشور جهان خواهد شد.

آری هموطن این نسل کشیها (۱۴ میلیون نفر نسل کشی) همانند هولوکاست در بوق و کرنا نشده و نمیشود و همواره دشمنان ما را اشتباها کشورهای دیگر معرفی تا خود بعنوان دولتهای سایه همواره در حاشیه باشند. با نگاهی بر مستعمرات انگلیس در می‌یابیم که حتی همین هندوستان زمان استعمار خود از انگلیس بهره علمی برد اما این دو کشور یعنی انگلیس و روسیه با خود عهد بستند که به ایران نباید هیچگونه پیشرفت علمی یا صنعتی داد بلکه ایران را باید مثل ده کوره ای حفظ و از منابع ملی آن بهره مند شد و هرگز، هرگز اجازه نداد تا ایران به میلیتاریسم خود باز گردد چرا که در آن صورت دیگر حریف ما نخواهند بود و جمهوری اسلامی دقیقا بخاطر بازداشتن ایران از میلیتاریسم سرکار آمد و نشان داد که ضدایرانی ضد منافع ملی وطنفروش و بیگانه پرست میباشد .

برای رهایی همیشگی از شر دشمنان قسم خورده ابتدا جمهوری اسلامی باید سرنگون و دولتی ملی حافظ منافع ملی بوجود آید و ایران به میلیتاریسم خود بازگردد و مقتدرانه در برابر اینگونه دول دزد ایستادگی و چهارچوبی را بنا نهیم تا هیچ طوفانی نتواند ایران را از مسیر ملی و منافع آن منحرف سازد.
عشق من! ای سرزمین مادری…
جان ریشه کرد در میانِ خاک تو
ای نهان میان گریه های من!
عشق آتشینت؛ خون بهای من…

ایران من ای ریشه ی من، برگ و بر من
با نام تو تاریخ پر است از اثر من!
ایران من ای عشق من؛ ای دار و ندارم
جان از تو گرفتم؛ به که جز تو بسپارم؟

✍️اردشیر بابکان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *