بازداشت سه تن از آسیب‌دیدگان چشم و صورت

بازداشت سه تن از آسیب‌دیدگان چشم و صورت!

علی_زارعی بازداشت شده است، او با شلیک مزدوران جمهوری اسلامی، هم چشم راستش از دست داد و هم دوستش حمیدرضا روحی را!